פרוטוקולים ודו"חות


סיכום מפגש פתוח הנהלה אוהדים

איגרת לאוהדים ינואר 2017


דוחות כספיים

ניתוח תקציבי 2016 (חציון ראשון)

דוח כספי 2015

דוח כספי 2014

דוח כספי 2013

דוח כספי 2012

 

ישיבות ועד מנהל

נוהל ועד מנהל

פרוטוקול החלטת הועד המנהל 29.09.2016 בחירת יו"ר

פרטוקול החלטת הועד המנהל מיום 09.10.2016

פרוטוקול ישיבת הועד המנהל 9.11.16

ישיבה מיוחדת של הועד המנהל 5.12.16

פרוטוקול ישיבת הועד המנהל 9.1.16

פרוטוקול ישיבת הועד המנהל יוני 2016

פרוטוקול ישיבת הועד המנהל מאי 2016

פרוטוקול ישיבת הועד המנהל מרץ 2016

פרוטוקול ישיבת הועד המנהל פברואר 2016

פרוטוקול ישיבת הועד המנהל ינואר 2016

פרוטוקול ישיבת הועד המנהל דצמבר 2015

פרוטוקול ישיבת הועד המנהל נובמבר 2015

פרוטוקול ישיבת הועד המנהל אוקטובר 2015

פרוטוקול ישיבת הועד המנהל ספטמבר 2015

 

אסיפות כלליות

פרוטוקול האסיפה הכללית מאי 2016

ישיבת אסיפה כללית פברואר 2016

פרוטוקול האסיפה הכללית פברואר 2016

פרוטוקול האסיפה הכללית נובמבר 2015

ישיבת אסיפה כללית אוקטובר 2015

 

ועדת ביקורת

דוח ועדת ביקורת 2015

 

החלטות הועד המנהל שלא בישיבות השוטפות

פרוטוקול החלטת הועד המנהל תרומת רווחים יוני 2016

פרוטוקול החלטת הועד המנהל אסיפה כללית מאי 2016

פרוטוקול החלטת הועד המנהל איפיון CRM אפריל 2016

פרוטוקול החלטת הועד המנהל CRM אפריל 2016

פרוטוקול החלטת הועד המנהל מורשי חתימה בקרן אפריל 2016

פרוטוקול החלטת הועד המנהל חוב דנגור אפריל 2016

פרוטוקול החלטת הועד המנהל ישיבת אפריל 2016

פרוטוקול החלטת הועד המנהל הגרלה מרץ 2016

פרוטוקול החלטת הועד המנהל משרד נובמבר 2015

פרוטוקול החלטת הועד המנהל מורשי חתימה אוקטובר 2015