חזון ומטרות

חזון

 • עמותת "האדומים" הוקמה על-ידי אוהדי הפועל תל-אביב בכדורגל ולמענם. העמותה תייצג את רצונותיהם, עמדותיהם וערכיהם של האוהדים, הן בהחלטות דירקטוריון וניהול שוטף והן ביוזמות חברתיות וספורטיביות.
 • עמותת "האדומים" תהיה מעורבת בתהליכים הפנימיים במועדון ושותפה לקבלת ההחלטות, זאת דרך החזקת אחוזים ניכרים ממניות הקבוצה ברשות האוהדים חברי העמותה נוסף על נציגות קבועה בדירקטוריון הקבוצה וזכות להטלת וטו במגוון סוגיות.
 • עמותת "האדומים" תקפיד בהתנהלותה, הן כלפי פנים והן כלפי חוץ, על שקיפות מרבית, ניהול תקין וניקיון כפיים.
 • עמותת "האדומים" תראה עצמה מחויבת בכל עת לצביון ולערכים המנחים את מועדון הפועל תל-אביב מראשיתו: שוויון, שותפות, שלום ואחווה, אנושיות, ספורטיביות, מלחמה בגזענות, תרומה לקהילה, מחויבות לסמל ולאוהדים.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

מטרות

למען הפועל:

הבטחת ניהול מקצועי ואמין של המועדון, דרך הקצאת משאבים וכוח-אדם העומדים לרשות העמותה וחבריה מקרב האוהדים.

 • הקפדה על איכות בעלי התפקידים וחתירה מתמדת לשיפור והתחזקות.
 • סיוע בתחומי השיווק ויחסי-הציבור לטובת הגדלת הכנסות, גיוס משאבים והגדלת כמות בעלי המנויים.
 • מחויבות לייצוג בלעדי לעניינם ועמדותיהם של אוהדי הקבוצה בניהול השוטף ובקבלת ההחלטות במועדון.
 • שמירה על זכויות האוהדים כבעלי אינטרס במועדון.

שקיפות:

מתן חשיבות עליונה לשקיפות פיננסית וניהולית מרבית של המועדון מול אוהדיו, בדומה למקובל במועדונים הגדולים באירופה.

 • פרסום דו"חות כלכליים שנתיים לציבור האוהדים והצגתם במסגרת האסיפה הכללית של חברי העמותה בליווי נציגים מטעם העמותה ומטעם המועדון.

דור העתיד:

פיתוח וטיפוח דור העתיד של שחקני המועדון בקבוצות הילדים ובמחלקת הנוער.

 • השקעה נרחבת של משאבים כספיים וכוח-אדם איכותי בקבוצות הילדים, מחלקת הנוער ובית הספר לכדורגל של הפועל תל-אביב.
 • הטמעת תרבות ניהולית ומקצועית גבוהה בקבוצות הצעירות בדומה לקבוצה הבוגרת, תוך שימור קשר ויחסי-עבודה מתמידים בין המחלקות.
 • חיזוק הקשר והמחויבות האישית של צעירי למועדון וערכיו דרך פעילויות חינוכיות בהובלת מדריכים חברתיים ושחקני עבר.

קהל וקהילה:

קידום פרויקטים קהילתיים לרווחת קהל האוהדים לטובת חיזוק הערבות ההדדית בינם לבין עצמם ובינם בין הקבוצה.

 • פעילויות חינוך והתנדבות לתרומה לקהילה.
 • סבסוד מנויים וכרטיסים לאוהדים מעוטי יכולת.
 • חיבור האוהדים האדומים בפריפריה לקבוצה, בין השאר דרך ארגון הסעות מצפון ומדרום למשחקי הקבוצה הנערכים במרכז הארץ.
 • העמותה תהווה גורם מאגד לאוהדים ותייצג אותם מול גופים כגון ההתאחדות לכדורגל, חברות הכרטיסים ושאר קבוצות הליגה.
 • טיפוח הדור הבא של אוהדי הקבוצה באמצעות הפעלות במשחקי הבית, ימי צילום עם השחקנים, כרטיסים מוזלים לילדים ומשפחות ואירועים מיוחדים לקהל הצעיר לאורך השנה.

פיתוח וגיוס משאבים:

הגדלת ההשקעות בעמותה והרחבת מקורות המימון שלה, בין היתר על-ידי תכנית שיווקית אופרטיבית.

 • הגדלת מספר חברי העמותה בהתאם ליעדים שייקבעו מראש.
 • העמותה תתחייב בפני חבריה לעמוד על האינטרסים הברורים של האוהדים, בד בבד עם טובת המועדון בכניסתם של משקיעים ובעלים הגונים וראויים. העמותה תהייה זו שתכריע האם יאושר בעלים חדש בהפועל תל-אביב בכדורגל.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

עקרונות העמותה

 • עמותת "האדומים" תפעל ליצירת אחדות וגיבוש במחנה האוהדים האדום, ברוח ערכי האחווה והשוויון המנחים את הפועל תל-אביב משחר הקמתה. זאת, תוך עידוד הגיוון הרעיוני והפלורליזם בקרב האוהדים כמקור להדדיות ואהבת האחר. כוחנו באחדותנו!
 • עמותת "האדומים" תנהיג מדיניות של אחריות חברתית ובמסגרת זו תספק סיוע כלכלי, מקצועי ואנושי ככל יכולתה לאוהדי הפועל תל-אביב, משפחותיהם וקהילותיהם במידה ויזדקקו לו, ללא כל תמורה.
 • עמותת "האדומים" תפקח מטעם אוהדי הפועל תל-אביב על עלויות ההגעה למשחקים, תעריפי הכרטיסים ומחירי המזון והמשקאות במזנונים לתפעל להוזלתם באופן מירבי.
 • עמותת "האדומים" תתייצב לצד האוהדים, תטפל ותייצג אותם אל מול המקרים החוזרים של אלימות משטרתית במגרשים, אשר בראיית העמותה אינה מטופלת כראוי על-ידי הגורמים הממונים.
 • עמותת "האדומים" תהווה גורם מפקח ותבצע בקרה עקבית על קבלת ההחלטות והתהליכים הפנימיים בהנהלת מועדון הפועל תל-אביב ותדאג לשקיפות תהליכים אלה מול אוהדי הקבוצה, תבטיח ניקיון-כפיים ותסכל מהלכים שאינם מתיישבים עם עמדותיהם של האוהדים. זאת, באמצעות נציגי העמותה בדירקטוריון המועדון.