דובר העמותה

דובר העמותה – אחראי על כל נושא העבודה מול התקשורת בארץ.
הדובר מהווה מקום שאליו פונים אנשי התקשורת בישראל בבקשה לדברר פעילויות העמותה או לשמוע את דעת חבריה, הדובר אחראי לדאוג כי הפניות אליו יענו.
הדובר יעבוד בצמוד עם יו"ר העמותה כדי ליצור אחידות בדעות המגיעות לתקשורת אשר יהיו כפופות להחלטות הועד המנהל.