גזבר העמותה

גזבר העמותה – אחראי על ענייני הכספים של העמותה.
יהיה מוסמך לשלם את הכספים האלה למטרות המאושרות על ידי היו"ר והועד המנהל.
הגזבר ינהל את הרישום של כל הכספים שהתקבלו וכל התשלומים שנעשו ויגיש דוח שנתי על המצב הפיננסי של העמותה לחברים באסיפה השנתית.
הגזבר אחרי על גביית תשלום מחברי עמותה חדשים וותיקים, גביית תשלום לימי עיון, נקודות מכירה מזדמנות וכל עניין אחר.