בחירות לועד המנהל של עמותת האדומים

3

הבחירות האחרונות לועד המנהל של עמותת האדומים התקיימו בחודש יוני 2015.

הבחירות הבאות לועד צפויות להתקיים בנובמבר 2017.